3D Modelování
Automatizace domácnosti
Automobilová diagnostika u elektroautomobilů
Bezpečnostní systémy
Dějiny umění ve vztahu k uměleckému řezbářství a kovářství
Digitální fotografie a postprodukce
Dílny 1.ročníků
Elektromobilita vozidel veřejné hromadné dopravy
Fotografování v outdooru
Internet věcí ve výuce
Kybernetická bezpečnost
Měření v datových sítích
Měření v elektrotechnice
Metodika ke zpracování podkladů a výstupů z účetní závěrky
Moderní telekomunikace
Nábytkářská technologie
Osvětlení fotografické scény II
Osvětlování fotografické scény pro dokumentaci či katalogizaci artefaktů a jiných sbírkových předmětů
Principy počítačových sítí
Přenos informace v internetu
Přístupové systémy
Současné trendy v účesové tvorbě
Streaming na sociálních sítích
Účtujeme zodpovědně a bez stresu
Úvod do 3D tisku
Úvod do střihových programů
Všude přítomná chemie
Základní kurz pájení a tvorby DPS
Základní práce s CO svařování
Základy robotiky a programování s robotickou rukou
Zkoušky pracovníků v elektrotechnice, dle zákona 250/2021 Sb.