Účtujeme zodpovědně a bez stresu
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Účtujeme zodpovědně a bez stresu
Účtujeme zodpovědně a bez stresu

Autoři

Miroslav Otřísal

Anotace

Tento výukový materiál má za úkol seznámit čtenáře se základními pojmy v účetnictví a účetními postupy. Dozví se v něm základní principy a metody používané v účtování. Jaká jsou dohodnutá pravidla a zásady v účetnictví a jak se vyvarovat chyb při zpracování účetních dokladů a informací, které s nimi souvisejí. Účetnictví je ekonomickým obrazem firmy. Využívá a čerpá z něj řada dalších ekonomických disciplín (oborů). Například marketing, obchod, controlling. Může rovněž sloužit jako důkaz při právním sporu. Nelze tedy jednoduše říct, že účetnictví je jen prostá evidence ekonomických jevů nebo činností, což je bohužel častý a milný názor.

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

cena

ZDARMA

Formát platformy

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047