Měření v elektrotechnice
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Měření v elektrotechnice
Měření v elektrotechnice

Autoři

Mgr. Michal Dittmayer

Anotace

Tento kurz by měl účastníky seznámit se základy elektrotechnických měření. Důraz bude kladen na srozumitelnou formu výkladu a skutečně praktickou využitelnost získaných informací. Účastníci kurzu si budou moci získané poznatky přímo prakticky vyzkoušet ve školní laboratoři.

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

cena

ZDARMA

Formát platformy

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047