Základní práce s CO svařování
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Základní práce s CO svařování
Základní práce s CO svařování

Autoři

Leo Kubát

Anotace

Cílem seznámení není získat svářečský průkaz, ale seznámit a částečně připravit potenciální zájemce o kurz řídící se normou ČSN 05 0705 "zaškolený pracovník". Tímto se dostáváme na nejnižší stupeň kvalifikace v oblasti svařování v České republice. Dalším stupněm je "základní kurz svařování". Příprava a zkouška pro oba tyto stupně jsou řízeny výše uvedenou normou.

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

cena

ZDARMA

Formát platformy

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047