Kybernetická bezpečnost
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Kybernetická bezpečnost
Kybernetická bezpečnost

Autoři

Pavel Bezpalec

Anotace

Kurz se zaměřuje na oblast kybernetické bezpečnosti a etického hackingu a je určen pro běžné účastníky, tj. není určen pro IT specialisty / bezpečnostní odborníky. Absolvent kurzu získá znalosti terminologie, nebezpečí v kyberprostoru a zejména protiopatření, která je třeba provést. Rozpoznat hrozby a zranitelnosti, které se vyskytují v kyberprostoru, porozumět fázím útoků, používat nástroje a chování, které mohou snížit riziko útoků, pochopit principy manipulace a sociálního inženýrství.

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

cena

ZDARMA

Formát platformy

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047