Elektromobilita vozidel veřejné hromadné dopravy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Elektromobilita vozidel veřejné hromadné dopravy
Elektromobilita vozidel veřejné hromadné dopravy

Autoři

Roman Dostál, Tomáš Janča, Josef Kocourek, Aneta Matysková, Karolína Moudrá

Anotace

V posledních letech můžeme pozorovat snahu o zlepšení kvality životního prostředí ve městech a s tím související rozvoj elektromobility. Proto si tento učební text klade za cíl seznámit čtenáře se způsoby elektrifikace vozidel VHD (veřejné hromadné dopravy), konkrétně autobusové dopravy. Součástí toho je představení možného postupu pro určení potřebné minimální kapacity baterie elektrobusu s ohledem na spotřebu vozidla a způsobu jejich dobíjení na trase linky i v depu. Tento text není pouhým souhrnem teoretických sdělení a pouček, neboť se opírá o praktické zkušenosti nabyté při zpracovávání konkrétního praktického projektu. Tento projekt byl zaměřen na detailní analýzu vhodnosti nabíjecí infrastruktury pro elektrifikaci autobusové linky. Učební text proto obsahuje i informace o postupu při tvorbě takového projektu a možných zdrojích financování podobných projektů.

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

cena

ZDARMA

Formát platformy

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047