Automobilová diagnostika u elektroautomobilů
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Automobilová diagnostika u elektroautomobilů
Automobilová diagnostika u elektroautomobilů

Autoři

Bc. Martin Klouček, DiS.

Anotace

Výukový materiál čtenáře seznámí s problematikou diagnostiky vozidel s elektrickým a hybridním pohonem. Úvodní část je zaměřena na teoretické informace o historii a vývoji diagnostiky, rozdělení a základní problematice. V další části se čtenáři seznámí se základními principy komunikace mezi vozidlem a diagnostickým přístrojem, pamětí závad apod. Poslední část je věnována praktické práci s vybranými diagnostickými přístroji a popisem jejich funkcí. Čtenář je také seznámen s problematikou rizika úrazu el. proudem při práci na vozidlech s elektrickým nebo hybridním pohonem.

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

cena

ZDARMA

Formát platformy

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047