Dějiny umění ve vztahu k uměleckému řezbářství a kovářství
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Dějiny umění ve vztahu k uměleckému řezbářství a kovářství
Dějiny umění ve vztahu k uměleckému řezbářství a kovářství

Autoři

PhDr. Vlasta Novotná, Mgr. Carmen Čebišová

Anotace

Výukový pracovní materiál je první částí obsáhlého kompletu textových materiálů sloužících k výuce dějin umění. Je psán poznámkovým způsobem, tím je pro studenta přehlednější. Přináší pohled na dějiny umění pravěku a starověku (antiky) především s ohledem na uměleckořemeslné zpracování různých materiálů a na nábytkové umění.

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

cena

ZDARMA

Formát platformy

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047