Úvod do 3D tisku
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Úvod do 3D tisku
Úvod do 3D tisku

Autoři

Bc. Šimon Pelich

Anotace

Tento výukový materiál obsahuje souhrn informací týkajících se 3D tisku. Aby byl tento přehled ucelený je zde zahrnuto 10 kapitol, které by měli čtenáři umožnit ucelený pohled na problematiku 3D tisku. Tato publikace seznámí čtenáře s teoretickými i praktickými informacemi týkajícími se 3D tisku. Po jejím přečtení by měl mít čtenář přehled o tom, jaké typy technologií 3D tisku existují, Jaké jsou vhodné materiály, pro které účely a jak se alespoň na základní úrovni dopracovat k 3D výtisku, ať už pomocí nějakého již existujícího 3D modelu, ale i pomocí vlastní 3D tvorby. Ke konci práce je zmíněná bezpečnost práce s 3D tiskárnou, využití 3D tisku a možná budoucnost této technologie.

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

cena

ZDARMA

Formát platformy

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047