Principy počítačových sítí
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Principy počítačových sítí
Principy počítačových sítí

Autoři

Jiří Holeček

Anotace

Kurz seznamuje se základními principy a mechanismy komunikace v počítačových sítích se zaměřením na technologii Ethernetu, která je v dnešní době takřka jedinou funkční a zejména celosvětové rozšířenou implementací lokální počítačové sítě. Dále kurz popisuje zařízení zajišťující fungování celé počítačové sítě a podpůrné systémy pro řízení chodu a dohled služeb počítačové sítě.

Jazyk

česky

rok vzniku

2023

cena

ZDARMA

Formát platformy

vzniklo za podpory

V rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047